Dringend : Bondssecretaris gezocht !

Algemeen nieuws

De NFB is druk bezig met haar transformatie. Een stevige aanzet is gemaakt met de nieuwe statuten en de daaraan gekoppelde documenten. De bedrijfsvoering wordt heringericht op de seizoensperiode van 1 september tot en met 31 augustus en in de komende tijd zal de automatisering van onze ledenadministratie worden voltooid. Daarnaast begint de restyling van het NFB-promotiemateriaal duidelijke handen en voeten ( en kleuren ) te krijgen en komt langzamerhand het moment in zicht wanneer eindelijk de eerste "FLOW" kan worden verzonden. Maar natuurlijk denkt het bondsbestuur alweer na over de volgende stappen in het veranderingsproces.

Al tijdens de laatste Bondsvergadering van 24 november is de onderbezetting binnen het bondsbestuur aan de orde geweest. Gelukkig is Sandra Schenk ( bestuurslid Externe Contacten ) teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof. Maar binnen het bondsbestuur wringt het gemis van een algemeen secretaris meer en meer. Gelukkig heeft Wouter Bach zich gemeld om de ledenadministratie te operationaliseren. Dat betekent dat de traditionele taak van de bondssecretaris behoorlijk is ontlast, een groot deel van de vaak saaie activiteiten valt daarmee weg.

De werkbelasting van het gehele bondsbestuur zou een structurele verlichting kunnen krijgen indien de functie van bondssecretaris op korte termijn ingevuld kan worden. Maar dus niet zo zeer om de standaard werkzaamheden van secretaris in te vullen. We hebben binnen het bondsbestuur voor een andere vorm vvan invulling gekozen. Het belang van de bondssecretaris-nieuwe-stijl ligt hem met name in de spilfunctie die deze functionaris kan vervullen bij het bedenken, voorbereiden en initiëren van met name het veranderproces. Enerzijds kost dit de nodige tijd en energie, maar anderzijds kan dit ook heel leerzaam zijn, persoonlijke lol opleveren en natuurlijk veel voldoening schenken.

De pogingen die het bondsbestuur tot nu toe heeft ondernomen om tot invulling te komen van deze bestuursfunctie, hebben niet mogen leiden tot de noodzakelijke aanvulling. Alhoewel de sfeer binnen het bestuur zeer constructief is en de motivatie om onze ambities waar te maken onveranderd is, is het bondsbestuur van mening dat de verantwoordelijkheid voor het invullen van deze functie niet exclusief bij haar ligt. Zoals gezegd tijdens de laatste Bondsvergadering verbindt het bondsbestuur hieraan consequenties. Indien de vacature op de voorjaars Bondsvergadering van 25 mei aanstaande nog steeds niet ingevuld is, zal het bestuur collectief aftreden.

Bij deze van het bestuur nogmaals een oproep aan kandidaten en geïnteresseerden om zich te melden.