Resultaten competitie-enquête – samenvatting

Ultimate nieuws

Deze resultaten zijn als PDF naar alle contactpersonen van de clubs gestuurd, hier een uittreksel. De 209 enquêtereacties kwamen goed verdeeld van alle clubs in Nederland. Er waren wat meer reacties van topspelers dan van beginnende spelers. Grofweg 5/8 van de reacties komt van werkende spelers, terwijl ongeveer 3/8 student is. Er waren slechts 8 reacties van jeugdspelers gekomen en dus kunnen de resultaten niet gebruikt worden om een goed beeld te vormen van de mening van de jeugd.

De belangrijkste redenen waarom men geen competitie speelt.

 

· Privéredenen. Er zijn veel jong-volwassen spelers met privé-verplichtingen in hun leven.

· Registratie-frictie. Denk hierbij aan spelers die net beginnen of net stoppen met Ultimate in Nederland en hierdoor wel NFB lid zijn maar nog niet of niet meer competitie spelen. Vooral bij uitwisselingsstudenten is dit effect sterk aanwezig.

· De competitie-opzet. Hierover in de volgende paragraaf meer.

· De Mixed-competitie. Veel mannen kunnen hier niet aan mee doen. De WU gaat kijken of we hier iets aan kunnen doen.

· De cultuur in de club. Er wordt van vooral nieuwe spelers nog niet automatisch verwacht dat ze competitie spelen. Een verandering hierin zou positief zijn. De WU gaat kijken of ze clubs kan ondersteunen in zo’n mogelijke cultuurverandering.

De meningen over de competitie-opzet verschillen. Bij elk voorstel zijn er fanatieke voorstanders en fanatieke tegenstanders. Er zijn echter wel duidelijke trends zichtbaar.

· Ultimate Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze liever geen competitieweekenden wil. Voor veel spelers is dit vaak wegens privéredenen niet haalbaar en ze zullen dan ook niet meedoen aan een competitie met competitieweekenden. Als WU gaan we dus geen competitieweekenden opzetten.

· De meeste mensen hebben geen duidelijke mening of de competitie regionaal moet worden of niet. De spelers die echter wel een duidelijke mening hebben zijn vaker tegen dan voor. Men vindt hierbij dat het aantal teams nog te klein is voor een regionale competitie. Als WU zijn we het hier mee eens. Dit plan gaat voorlopig dus de ijskast in. Wel zullen we bij de keuze van “plaats van competitie” rekening blijven houden met de herkomst van de teams.

· Een meerderheid van de spelers vindt dat het aantal wedstrijden op een competitiedag goed is. Bij de WU zullen we dus niet meer of minder wedstrijden inroosteren op een dag.

· Het snel doorwisselen binnen de competitie wordt door een meerderheid zeer op prijs gesteld. Dit houden we dus zeker in onze competitie-opzet.

De laatste competitiedag

Men stelt het zeer op prijs dat de WU de laatste competitiedag met alle divisies bij elkaar op een centrale plaats organiseert. Vooral het sociale aspect hiervan vindt men belangrijk, maar ook vinden spelers het leuk om hoog-niveau Ultimate te zien. Hier gaan we dus ook zeker mee door. Echter moeten we wel opletten dat dit niet ten koste gaat van de speeltijd. Men heeft aangegeven dat speeltijd toch nog net belangrijker is. Dit betekent dat de laatste dag van de Indoor-competitie in de toekomst dus mogelijk over twee locaties opgesplitst moet worden.

Verder was er de vraag of we nog meer met de laatste competitiedag kunnen doen. Hoewel niet enorm overtuigend, is het antwoord hierop toch “Nee”. Een kleine meerderheid stemde tegen een mogelijke bracket-structuur, aangezien dit veel ongelijke wedstrijden op zou leveren. Ook was er een kleine meerderheid tegen het opzetten van een tweedaags toernooi als afsluiting van de competitie. Dit laatste idee bracht overigens ook enkele praktische problemen met zich mee.

Gebruik van het internet

Over het algemeen staan de Ultimate spelers in Nederland open voor een nieuw online systeem. Wel worden vraagtekens geplaatst bij de privacygevoeligheid van zo’n systeem. Dit moet goed geregeld zijn. Ook op het gebied van Spirit is Ultimate Nederland niet conservatief. Men kijkt over het algemeen uit naar meer openheid van Spirit scores en ook naar extra mogelijkheden om gericht aan Spirit te kunnen werken.

Voor de WU is het nu duidelijk aan welke eisen een nieuw online systeem moet voldoen. Of zo’n systeem er komt is echter nog maar de vraag. Zelf een online systeem bouwen zal niet mogelijk zijn. Zo’n systeem is best ingewikkeld en het gaat een groepje vrijwilligers niet lukken om iets van voldoende kwaliteit neer te zetten. We moeten dus een al bestaand systeem gebruiken, eventueel met kleine aanpassingen, en de kans is klein dat er een systeem is dat aan alle eisen voldoet. Wel zijn we hard bezig met het kijken naar welk systeem het beste bij alle wensen aansluit.

Vind je het leuk om over dit soort zaken na te denken en ook mee te beslissen ? Dan kun je lid worden van de Werkgroep Ultimate. Je zult dan betrokken zijn met en meebeslissen over de ontwikkeling van Ultimate binnen Nederland. Ook kun je meehelpen met de organisatie van de competitie. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van competitiedag-uitnodigingen of het registreren van competitie-uitslagen op de website.