Recent gerelateerd nieuws

verenigingen
3 april, 2024

Sportakkoord - Nieuwsbrief voor Verenigingsbestuurders april 2024

In 2023 is het nieuwste sportakkoord van start gegaan. Dit akkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Het sportakkoord heeft als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Hiervoor is een behoorlijke som geld gereserveerd door het rijk. Zowel bonden als verenigingen kunnen profiteren van dit akkoord. Je kan bijvoorbeeld denken aan hulp en ondersteuning op verschillende vlakken of aan opleidingen voor sportkader.

Lees verder...
bond
25 maart, 2024

BLV en DiscDay 20 april in Utrecht: Aanmelden voor 13 april

Graag nodigen wij de verenigingsbestuurders en NFB kaderleden uit voor de al NFB bondsvergadering op 20 april 2024. Er is t.b.v. het voldoen aan de minimale kwaliteitseisen een statutenwijziging. Als sport blikken we financieel en inhoudelijk terug op 2023. De agenda ontvangen jullie 29 maart. De stukken ontvangen jullie uiterlijk 5 april.

Lees verder...
verenigingen
3 april, 2024

Veilig Sportklimaat - Nieuwsbrief voor Verenigingsbestuurders maart 2024

Een belangrijk speerpunt waar de NFB de komende jaren aan wil werken is de veiligheid van onze sporters. De NFB heeft hier ook al een aantal grote stappen in gedaan, denk aan de Vertrouwens Contact Personen Commissie (VCP) en het feit dat iedere vereniging nu ook een vertrouwenscontactpersoon heeft. NOC NSF is de aanjager van deze ontwikkeling en wij staan hier vanzelfsprekend achter.

Lees verder...